Suchá omítka

Výhodná a vysoce produktivní technologie v případech, kdy je podklad (zdivo, betonová stěna apod.) Tak nerovný, že by použití klasických omítek bylo nerentabilní. Podstatou tzv. suché omítky je přímý obklad stávajících stěn sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm pomocí speciálních sádrových lepidel na sádrokarton.

Potřebné materiály

sádrokarton - všechny druhy v závislosti na místa použití hloubkové impregnační nátěry na zpevnění povrchu podkladu (u savých materiálů) kontaktní impregnační nátěry na ošetření styčné plochy podkladu s lepidlem, pro zlepšení přilnavosti

speciální lepidla na sádrokarton tmelící a spárovací hmoty.

Montážní postup

Podklad pro lepení musí být suchý, zbavený nečistot a prachu a zvětralých částí. Nesmí být namrzlý a musí být zabezpečen proti dešti. Silně nasákavé podklady třeba hloubkově penetrovat, aby se zabránilo rychlému vsáknutí vody z lepicí malty. Nesavé podklady (např. Beton) je třeba opatřit kontaktním penetračním nátěrem z důvodu lepšího přilnutí lepidla a aby nedošlo k chemické reakci mezi podkladem a sádrovým lepidlem.

Ideální je pořídit si sádrokartonové desky shodné délky s výškou místnosti nebo déle. Desky se řežou na rozměr o 15 mm kratší než je výška místnosti. Pro plynulý průběh prací je dobré připravit si stavební desky na celou obkládanou stěnu. Před vlastním lepením je třeba zajistit osazení instalačních vedení. Instalační krabice předsadit do konečné roviny obkladu. Do desek vyřezat otvory pro instalační krabice.

Podle návodu se zamíchá Vyztužená malta v takovém množství aby vystačila na osazení alespoň jedné desky (asi 4 kg na 1 m2). Přehledně rozdělena malta se nanese na sádrokartonovou desku ve větších hromádkách.

Na podlahu těsně k patě obkládané stěny se podloží odřezky sádrokartonu a až potom se deska přilepí k podkladu. Mírným poklepáním gumovým kladivem se deska usměrní do roviny. Dbáme na to, aby byla zachována mezera i pod stropem. Další desku je možné osadit následně, dobré je ponechat svislou spáru aby při ukládání nebylo pohnuté s předchozí deskou.