Příčky

Příčka, kterou tvoří sádrokarton a ocelová konstrukce je rychlým a úsporným řešením pro rozdělení bytových nebo kancelářských prostor. Při nízké hmotnosti splňuje tato příčka náročné tepelněizolační, akustické a protipožární požadavky.Velkou výhodou je okamžitá použitelnost po smontování a snadné vkládání instalačních vedení. Na sádrokartonovou příčku je možné vhodným způsobem věšet všechny obvyklé zařizovací předměty.

Konstrukce příčky

Sádrokartonová příčka je tvořena z vodorovných UW profilů a svislých CW profilů. Z důvodu tlumení hluku doporučujeme pod UW profil umístit pružnou podložku - těsnění. Svislé CW profily se ukládají v osové vzdálenosti 60, případně 62,5 cm. Aby nedocházelo k přenášení statických sil, je třeba zajistit kluzné uložení konstrukce ve svislém směru. CW profily se proto zkracují o 1 cm oproti výši stropu.CW a UW profily se nesmí spojovat šrouby. Sádrokartonové desky se připevní TN šrouby a vytmelí.

Tepelná izolace

Pro dosažení požadovaného tepelně izolačního nebo akustického účinku konstrukce je možné vložit po smontování nebo v průběhu montování konstrukce tepelnou izolaci odpovídající tloušťky. Pokud se nevyplňuje izolací celá dutina, je třeba izolační rohože zajistit proti sesunutí, např. kotvami Pendex.