Předsazené stěny

Sádrokarton a konstrukce předsazené stěny se používá na vyrovnání zdiva, nebo v případech, kdy je třeba zakrýt instalační vedení. Zároveň může sloužit po vložení dostatečné tepelné izolace na vylepšení tepelných a akustických vlastností.Předsazená stěna, kterou tvoří sádrokarton, zvyšuje akustické a požární vlastnosti stávající stěny. Opláštění může být podobně jako u příček jednoduché nebo dvojité, s použitím libovolného typu sádrokartonové desky. Ideální je obkládat stěny deskami se shodnou výškou než je výška místnosti.

Konstrukce předsazené stěny

Předsazená stěna je tvořena z obvodových UW / UD profilů a svislých CW / CD profilů. Z důvodu tlumení hluku doporučujeme pod obvodový profil umístit pružnou podložku - těsnění. Svislé CW / CD profily se ukládají v osové vzdálenosti 60, případně 62,5 cm. Aby nedocházelo k přenášení statických sil, je třeba zajistit kluzné uložení konstrukce ve svislém směru. CW / CD profily se proto zkracují o 1 cm oproti výši stropu. Obvodové a svislé profily se nesmí spojovat šrouby.Sádrokartonové desky se připevní TN šrouby a vytmelí.

Tepelná izolace

Pro dosažení požadovaného tepelně izolačního nebo akustického účinku konstrukce je možné vložit po smontování nebo v průběhu montování konstrukce tepelnou izolaci odpovídající tloušťky. Pokud se nevyplňuje izolací celá dutina, je třeba izolační rohože zajistit proti sesunutí, např. kotvami Pendex.