Podkroví

Systémy využívající sádrokarton jsou mimořádně vhodné pokud stavíte nebo renovujete podkroví. Úkolem podkrovních konstrukcí je vytvořit v interiéru příjemné prostředí a zároveň zajistit tepelnou izolaci prostoru. Přestavba nevyužitých podkrovních prostor nabízí možnosti rozšíření, či získání nových obytných místností.Je to výborný způsob jak rychle a levně získat potřebné prostory na bydlení.

Konstrukce podhledu - podkroví

Podkrovní konstrukce je tvořena z obvodových UD profilů a zavěšených nosných CD profilů. Z důvodu tlumení hluku doporučujeme pod UD profil umístit pružnou podložku - těsnění. CD profily jsou zavěšeny pomocí kotev, které nám umožňují vytvořit dutinu od 3cm až do cca 45cm.Sádrokartonové desky se připevní TN šrouby a vytmelí. Napojení sádrokartonu a stávající konstrukce doporučujeme vytmelit akrylovým tmelem.

Parozábrana

Aplikuje se vždy, když mají sádrokartonové konstrukce zateplovací funkci vůči vnějšímu prostředí.Funkční parozábrana omezuje proudění vodní páry, a tím i její srážení v místě uložení tepelné izolace.Parozábranu tvoří většinou polyetylénová fólie. Vyrábí se i reflexní fólie, která odráží zpět sálavé teplo, čímž snižuje náklady na vytápění. Při montáži parozábrany je třeba dbát na to, aby se jednotlivé pruhy překrývaly minimálně o 150 mm. Překrytí musí být orientovány tak, aby do sádrokartonového opláštění nemohla proniknout případná zkondenzovaná vlhkost. Překrytí parozábrany je nutné přelepit páskou a tím zajistit její celistvost. Reflexní vrstva parozábrany se nesmí dotýkat obkladu, jinak se výrazně sníží její schopnost odrážet sálavé teplo do interiéru.

Umístění parozábrany

Parozábrana se osazuje na tzv. "Teplé straně" a to nejčastěji mezi tepelnou izolaci a sádrokartonové opláštění. Parozábranu je možné osadit i mezi vrstvy izolace, ale spodní vrstva izolace smí tvořit maximálně 1/3 celkové tloušťky izolace.

Tepelná a zvuková izolace

Tloušťku izolace třeba volit s ohledem na požadovaný tepelný odpor konstrukce. Pro podkroví se doporučuje tloušťka minimálně 25cm. Tepelnou izolaci je vhodné aplikovat ve více vrstvách, aby se zamezilo vzniku tepelných mostů. První vrstva (12 až 16 cm) se ukládá mezi krokve tak, aby se zcela neuzavřel prostor mezi izolací a střešní krytinou (větrání střešního pláště). Druhá vrstva (4 až 6 cm) se ukládá příčně na první vrstvu, tak aby byly krokve zakryty po celé šířce.