Podhledy

Sádrokarton se používá zejména na tzv. sádrokartonové podhledy. Jsou to nenosné interiérové ​​konstrukce, montované pod nosné stropy budov. Realizují se jako zavěšené a vytvářejí dutinu mezi podhledem a nosným stropem, kterou je možné v případě potřeby vyplnit tepelnou izolací. Podhledy splňují estetické tak protipožární požadavky. Základními výhodami jsou: nízká hmotnost a rychlý postup výstavby.

Sádrokartonové podhledy je možno využít na :

    - povrchovou úpravu stávající stropní konstrukce

    - snižování světlé výšky místnosti

    - zvýšení požární odolnosti

    - zlepšení zvukově a tepelně - izolačních vlastností stropu

    - atypický podhled - moderní interiér

Konstrukce podhledu

Konstrukce podhledu je tvořena z obvodových UD profilů a zavěšených nosných CD profilů. Z důvodu tlumení hluku doporučujeme pod UD profil umístit pružnou podložku - těsnění. CD profily jsou zavěšeny pomocí závěsů, které nám umožňují vytvořit dutinu od 3cm až do několik metrů.Sádrokartonové desky se připevní TN šrouby a vytmelí. Napojení sádrokartonu a stávající konstrukce doporučujeme vytmelit akrylovým tmelem.

Požární odolnost

Požární odolnost závislí od skladby nosného stropu, použité tepelné izolaci, počtu vrstev a typu sádrokartonových desek.

123
567