Kazetové podhledy

Kazetové podhledy jsou rozebíratelné závěsné konstrukce, které umožňují ukončit stropní konstrukce tak, aby odpovídaly architektonickým, estetickým, hygienickým, požárním a akustickým požadavkům. Výrobci stropních kazet umožňují výběr ze široké škály vzorů, použitých materiálů ale i barev.

Kazetové stropy poskytují široký výběr dekorativních možností. Jednoduchý stropní závěsný systém, kterýkoli druh představuje jedinečný soubor stylů, vzorů, barev a všechny umožňují snadný přístup do stropní dutiny, jednoduché zabudování a integraci stavebních instalací. V některých případech stropní kazety zajišťují i ​​protipožární ochranu stavební konstrukce i vysokou absorpci zvuku.

Rozdělení podle materiálu:

- minerální, sádrové

- mřížkové (rastrové), kovové

Rozdělení podle typu konstrukce:

- viditelná konstrukce T24 nebo T15

- skrytá konstrukce

- skrytá rozebíratelná konstrukce

- chodbový systém

- ostrůvky - volně zavěšené

Tepelná Izolace :

V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací na snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných tepelných izolací.

Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění až o 60%, u nízko energetických domech až o 90% oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investic se pohybuje od několika měsíců do několika let.

Kvalitní produkty Vám poskytnou:

- tepelnou ochranu při udržení tepla a pohodlí budov v zimním i v letním období

- snížení energetických nákladů zamezením tepelných ztrát budov

- akustickou ochranu

- požární ochranu použitím nehořlavých materiálů

-l epší životní prostředí díky snížení energetické náročnosti budov pro omezení globálního oteplování

Nejčastější použití tepelných izolací:

-Izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí

-Izolace podhledů a podkroví

-Izolace příček, předsazených stěn

-Izolace obvodových stěn

-izolace podlah